Молитви Пантелеймону Цілителя про здоров’я дитини

Один із шанованих християнських святих, Великомученик цілитель Пантелеймон, не одне століття вважається найсильнішим зцілителем хворих і стражденних. Молитва Пантелеймону про здоров’я дитини здатна вилікувати малюка від найстрашнішої хвороби, коли медицина вже не здатна допомогти.

День пам’яті: 9 серпня

Життєпис Пантелеймона Цілителя

Народившись в родині християнки і язичника, він довго шукав свій життєвий шлях, навчаючись мистецтву лікування. Одного разу він став свідком, коли щира молитва до Сина Божого врятувала життя вмираючому дитині і прийняв християнство.

Всю решту життя Цілитель допомагав стражденним і лікував хворих абсолютно безоплатно, прославляючи віру в Христа. Істинного християнина піддали за це страшним тортурам і стратили. Однак донині молитва Пантелеймону про здоров’я дітей має чудотворну силу, піднімаючи на ноги хворих і немічних.

Коли допомагають молитви Святого Пантелеймона?

Щоб допомогти важко хворій дитині, треба вимовляти слова молитви Цілителя Пантелеймона. До покровителю звертаються в багатьох випадках:

  • перед важкою операцією;
  • при захворюванні і немочі;
  • про якнайшвидшому одужанні.

Якщо, наприклад, важко захворіла ваша дочка, то треба читати найсильнішу молитву про здоров’я доньки Пантелеймону, звертаючись не тільки до нього душею і серцем, але і до лику святого на іконі, розташувавши її в головах хворого.

Вважається, що слова молитви здатні вилікувати не тільки від фізичної, а й від душевного болю. Читати їх можна не тільки біля образів в храмі, але і вдома, на самоті і спокої. Перед початком молитви потрібно відкинути всі суєтні думки і налаштуватися на милостивий лад. Якщо ви будете вимовляти слова молитви автоматично, то ніякої користі від них не буде.

Тексти молитов Пантелеймону Цілителя про здоров’я дітей

Тропар, глас 3

Стpастоте? Pпче святі? Ї та цільових перевірок? Бніче Пантелей? Монет, / молі? Ми? Лостіваго Бо? Га, / да пpегpеше? Ний залишаючи? Ня // пода? Ст душа? М на? Шим.

Переклад: Страстотерпець святий і цілитель Пантелеймон, умоли милостивого Бога, та гріхів прощення подасть Він душам нашим.

Кондак, глас 5

Наслідуючи? Тель єси Мі? Лостіваго /, і отримав зцілення? Ний благода? Ть від Нього? прие? м, / страстоте? рпче і му? ченіче Христа? Бо? Га, / молі? Твами твої? Ми душі? Вния на? Ша Неда? Ги зціли?, / Відганяючи? при? сно борця? собл? зни від взиваю? ють ве? рно: // спаси? ни, Го? споди.

Переклад: Наслідувач Милостивого і отримав від Нього зцілень благодать, страстотерпец і мученик Христа Бога! Молитвами твоїми душевні наші недуги зціли, відганяючи завжди ворожі спокуси від тих, хто благає безперестанно: «Спаси нас, Господи!»

величання

Велич? Ем тя, / страстоте? Рпче святі? Ї, великому? Ченіче і цільових перевірок? Бніче Пантелей? Монет, / і шануємо чесна? Я жнива? Ня твоя?, / Я? Ж за Христа? // зазнає? Л єси? .

Молитва святому великомученику і цілителю Пантелеймона

О, вели? Кий Христо? В уго? Дніче і Преслі? Вний целе? Бніче, великому? Ченіче Пантелей? Монет! Душі? Ю на небесах? Престо? Лу Бо? Жию стоячи перед? Ї та Трііпоста? Сния Його? сла? ви насолоджуючись? яйся, ті? лом же і чи? кому святі? м на землі? в Боже? ських збе? мах спочиваючи? яй і так? нною ти сви? ше благода? тию разли? чние чудеса? виливаючи? яй. При? Зри ми? Лостівим твої? М про? Кому на стоячи перед? Щія лю? Ди і чесно? Ї ико чи ж не уми? Льно благаючи? Щіеся і просячи? Щія від тебе? целе? бния по? мощі і заступлюся? ня. Простягни? до Го? Господа Бо? гу на? шему ті? плие молі? тви свої? і випроси? душа? м на? шим залишаючи? ня згрішили? ний на? ших. З ве? Рою призову? Ем і? Ма твоє ?, святі? Ї пра? Ведний Пантелей? Монет. Я? Ко ти прия? Л єси? благода? ть від Го? Господа Бо? га – Неда? ги відганяючи? ти і стра? сти зцілити? ти. Тебе? у? бо про? сім: чи не пре? зри нас, недостатньо? йних, благаючи? трудящих тобі? і твоєї? по? мощі тре? бующіх. Бу? Ді нам в друк? Льох уте? Шітель, в Неда? Зех лю? Тих стра? Чекають лікар. Напа? Ствуемим – ско? Рий покрови? Тель. Оча? М Неда? Гующім – прозрівши? Ня да? Тель. У ско? Рбях перебуван? Ющим – гото? Веші предста? Тель і зціли? Тель. Виходу? Тайствуй всім вся, я? Ж до спасе? Нию поле? Знаючи. Я? Ко да твої? Ми до Го? Господа Бо? Гу молі? Твами отримай? ВШЕ благода? Ть і ми? Лость, уславився? Вим всіх благи? Х Исто? -Чніка і Даропода? Теля, Бо? Га Еди? Ного, в Тро? відвідайте наш Свято? ї сла? вімого, Отця? і Си? на, і Свята? го Ду? ха, ни? ні і при? сно, і у ве? ки повіку? в. Амі? Нь.

молитва друга

О, Преслі? Вний му? Ченіче і до? Блий у? Іне Небі? Снаги Царя ?, Пантелей? Монет всеблаже? Нне, ми? Лостіваго Бо? Га преізря? Дний наслідуючи? Телю, і? Ж Христа? на землі? дерзнове? нно іспове? давши, і многообра? зния за Нього? му? ки зазнає? в, неувяда? емий прия? л єси? вені? ц на небесах ?, иде? же ве? чнаго насолоджуючись? ешіся Благий? ру, і зі дерзнове? ням Престо? лу Тріс? лнечнаго Божества? Має бути? ши! До твого? хрістоподража? тельному співчуваючи? нию по Бо? зе Прибега? ем вси ми греко? шніі, і всеусе? рдно мо? лим тя, ті? Плаг застій? пніка і предста? теля на? шого: чи не преста? ї прізіра? ти на нас, су? ють в ну? Ждаха і ско? рбних обстоя? пах, і твоє? ю молі? Твен по? мощію і цельбопода? Тельнов сі? лою позбавляючи? ї нас при? сно від лю? тих зол, всегубі? тва і вся? кия іни? е біди? і доволі? зни. Ти бо прия? Л єси ?, зв ‘? Те, неоску? Дную благода? Ть отримав зцілення? Ний від Спа? Са на? Шого Іісу? Са Христа? за тве? рдую твою? до нього? ве? ру, при чи? стом і непоро? чном житії ?, відображені? нную му? ченічеством і многопобе? дною твоє? ю скінчи? ною, в нє? йже по да? нней ти благода? ти і Наіменова? н від Христа ? Пантелей? Моном, ми? Лости тезоімені? Критим, ми? Лующім всіх притік? Чих до тебе? в ско? рбех і доволі? знех. Цього Чоловіка? ра? ді ве? дуще тя ми? лостіваго у всьому допо? щніка і цілі? теля, з ве? рою волаючи? ем до тебе ?: усли? ши нас і богопрія? тним ходу? тайством твої? м подаючи? й нам вся благопотре? бная в житії? сем і ну? жная до ве? чном спасе? нию. Му? Ченіческім ж дерзнове? Ням твої? М умоли? ми? лостіваго Бо? га, та поми? лует нас греко? шних і недостатньо? йних по вели? цею ми? лости Своє? ї, та хата? віт від тру? са, пото? па, вогню ?, меча? і вся? каго пра? веднаго гне? ва і преще? ня, благовре? Менне борючись? я нас до очисти? тельному і умилостив? тельному у Грес? х на? ших покаятися? нию, ра? ді мно? жества щедро? т свої? х, та пода? ст всім нам Безбах? дное, ти? хое і богоуго? дное житіє ?, Правосл? вним ж на вся вороги? побе? ду і здолавши? ня, і всіх нас від ворогів ви? дімих і неви? дімих та збережи? т благода? тию Своє? ю і непереможний? мим ополче? ням А? НГЕЛ Свої? х, і? МІЖЕЯ огороджені? ємі і наставляючи? ємі та поживе? м в ве? це сем в покаявся? ванні, чистоті? і в творе? ванні богоуго? дних справ; да Господь? бімся твої? м ті? плим предста? тельством Христа? НСКУ скінчи? ну влучивши? ти безболе? зненну, ми? рну, не постить? дну, хата? вітіся від ко? зней повіт? шних князя? ї темряви і від ве? чния му? ки, і б? ти Насл? днікамі безконе? чнаго, всеблаже? ннаго Ца? рствія. Їй, уго? Дніче Бо? Жий! Чи не преста? Ї молі? Тися за ни греко? Шния, та твої? М ходу? Тайством ча? Сних і ве? Чних бід хата? Тичних, велич? Ем тобі ?, застій? Пніка на? Шого і молі? Твенніка, і ве? чно прославляючи? ем о? бщаго Влади? ку та Го? Господа на? шого Іісу? са Христа ?, Йому? ж Подоба? ет вся? кая сла? ва, честь і поклоні? ня Безнача? льним Його? Отці? М і Пресвятої? М Ду? Хом, ни? Ні і при? Сно і у ве? Ки повіку? В. Амі? Нь.

молитва третя

О, вели? Кий уго? Дніче Христо? В, страстоте? Рпче і лікаря? многоми? лостівий, Пантелей? монет! Умілосе? Рдіся треба? мно? ю, гре? шним рабо? м, усли? ши стіна? ня і благання моє, уми? лостіві Небі? снаги, верхові? внаго Лікаря? душ і тілі? с на? ших, Христа? Бо? Га на? Шого, так так? Рует ми і отримав зцілення? Ня від гніту? Щаго ма Неда? Га. Прийми? Недостатньо? йное молі? ня грішну? йшаго па? че всіх челове? к. Відвідай? мя благода? тним відвідуючи? ням. Чи не возгнуша? Йся гріх? Вних виразок мої? Х, пома? Жи ледве? Ем ми? Лости твоєї? і зціли? мя: так, здоровий єси душі? ю і ті? лом, осту? ток дний мої? х, благода? тию Бо? жіею, возмог? провести? в покаявся? ванні і догоджаючи? ванні Бо? гу і Господь? блюся Сприйми? ти благи? ї коні? ц живота? мого ?. Їй, уго? Дніче Бо? Жий! Умоли? Христа? Бо? Га, та предста? Тельством твої? М да? Рует ми здра? Віє ті? Лу і спасе? Ня душі? моє? ї. Амі? Нь.

молитва четверта

Святі? Ї великому? Ченіче і цілі? Телю Пантелей? Монет, Бо? Га ми? Лостіваго наслідуючи? Телю! При? Зри благосост? Рдіем і усли? Ши нас, греко? Шних, перед свято? Ю твоє? Ї ико? Ною усе? Рдне благаючи? Трудящих. Випроси? нам у Го? Господа Бо? га, Йому? ж зі Га? НГЕЛ належить? ши на небесах ?, залишаючи? ня гріхів? в та прегреше? ний на? ших. Зціли? боле? зни душі? вния ж і тілі? сния рабо? в Бо? жііх, ни чи ж не згадувана? ваних, зде стоячи перед? ють і всіх Христа? н Правосл? вних, до твого? заступлюся? нию притік? чих. Се бо ми, по гріх? М на? Шим лю? Ті одержимий? Ми існуємо? мно? шими Неда? ги і не та? мами по? мощі і втішити? ня, до тебе? ж Прибега? ем, я? ко дав? ся ти благода? ть молі? тися за нас і цілі? ти всяк Неда? г і вся? ку іще? знь. Так? Руй у? Бо всім нам святі? Ми молі? Твами твої? Ми здра? Віє і благомо? Щие душі? і ті? ла, Преспа? яние ве? ри і благоче? сті і вся до житія? ча? менному і до спасе? нию потре? бная. Я? Ко да, Господь? Бившись тобо? Ю вели? Ких і бога? Тих ми? Лост, уславився? Вим тя і пода? Теля всіх благ, ді? Внаго у святі? Х, Бо? Га на? Шого, Отця? , і Си? на, і Свята? го Ду? ха. Амі? Нь.

Ссылка на основную публикацию